Updates: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख नारा : सबैको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद, !!    यूवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ, !!    प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश !!        युवा वैज्ञानिक कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि, २०७५ !!!        संस्था दर्ता स्थगित गरीएको सूचना !!!        अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । !!!        प्रदेश विकास स्वयंसेवक (बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!        प्रदेश विकास स्वयंसेवक (सहयोगापेक्षी सडक मानव सहजकर्ता) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!       
  • माननीय मन्त्रीज्यू बृक्षारोपण गर्दै
0 माननीय मन्त्रीज्यू बृक्षारोपण गर्दै1 2 3 4
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

Honourable Yubraj Dulal

Minister

Secretary
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
...
                                           
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन ) नियमावली, २०७४
                                           
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
प्रदेश भित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश,२०७५