अपडेटहरु: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख नारा : सबैको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद, !!    यूवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ, !!    प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश !!        युवा वैज्ञानिक कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि, २०७५ !!!        संस्था दर्ता स्थगित गरीएको सूचना !!!        अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । !!!        प्रदेश विकास स्वयंसेवक (बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!        प्रदेश विकास स्वयंसेवक (सहयोगापेक्षी सडक मानव सहजकर्ता) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!       

सम्पर्क

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं ३

सामाजिक विकास मन्त्रालय

ठेगाना :- प्रदेश नं. ३, हेटौँडा, मकवानपुर, नेपाल

फोन:- ०५७-२४५६७८

इमेल:- p3mosd@gmail.com