क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. COVID-19 REPORT 12.21 प्रतिवेदन २०२०-०४-०३ डाउनलोड
2. COVID report 2076-12-19 प्रतिवेदन २०२०-०४-०१ डाउनलोड
3. COVID-19 को पहिचान, रोकथाम, परिक्षण तथा उपचारको सन्दर्भमा बागमति प्रदेश भित्र भए गरेका कार्यहरुको दैनिक प्रतिबेदन प्रतिवेदन २०२०-०३-२९ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

बृहस्पति तामाङ

सूचना अधिकारी

थप विवरण