• COVID-19 को परिक्षण सम्बन्धी छलफल

  COVID-19 को परिक्षण सम्बन्धी छलफल

 • नोभेल कोरोना भाइरस (Covid-19) को संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा प्राइभेट अस्पतालहरुका प्रतिनिधिज्युहरुसंग गरेको छलफल

  नोभेल कोरोना भाइरस (Covid-19) को संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी, सामुदायिक तथा प्राइभेट अस्पतालहरुका प्रतिनिधिज्युहरुसंग गरेको छलफल

 • मन्त्रालयबाट निर्माण हुने ऐन, नियम एवं कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी

  मन्त्रालयबाट निर्माण हुने ऐन, नियम एवं कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी

 • बागमती प्रदेशमा कार्यरत महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

  बागमती प्रदेशमा कार्यरत महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

 • युवा बैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्यक्तित्वहरुसङ्गको बैठक सम्पन्न

  युवा बैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्यक्तित्वहरुसङ्गको बैठक सम्पन्न

 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको १३ औ राष्ट्रिय दिवस

  मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको १३ औ राष्ट्रिय दिवस

 • अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा हेटौंडामा निकालीएको र्याली

  अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा हेटौंडामा निकालीएको र्याली

 • अपांगता सूचना केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम

  अपांगता सूचना केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम

 • सामाजिक विकास अभिमुखीकरण उद्घाटन कार्यक्रम

  सामाजिक विकास अभिमुखीकरण उद्घाटन कार्यक्रम

Yubaraj Dulal

Yubaraj Dulal


Honourable Minister
View Profile
Gokarna Mani Duwadee

Gokarna Mani Duwadee


Secretary
View Profile
Dipendra Subedi

Dipendra Subedi


Spokeperson
View Profile

   Introduction

नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भइ संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरु स्थापना गरिएका छन जस मध्येे  सामाजिक विकास मन्त्रालय एक हो । यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ फाल्गुनमा भएको हो ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरीय कानून नीति मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ। साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

Read More

   Acts, Rules, Directories

Title Download
प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन - २०७६
प्रदेश प्राविधिक तथा ब्यावसायीक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन, २०७५
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन
प्रदेश-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन२०७५
View More
Title Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2076
प्रदेश खेलकूद विकास नियमावली,२०७६
View More
Title Download
Useful Guideline on COVID-19 for Health Workers
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
उत्कृस्ट महिला सहकारी संस्था छनौट मापदण्ड २०७६
NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६-०७७
अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वन सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय समिति गठन निर्देशिका २०७६
View More
Title Download
अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका
अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पस्तिका २०७६।७७
जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन
प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७
View More
Title Download
प्रदेश भित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश, २०७५
View More

   Publications

Title Download
COVID-19 REPORT 12.24
COVID-19 REPORT 12.23
COVID-19 REPORT 12.21
COVID report 2076-12-19
COVID-19 को पहिचान, रोकथाम, परिक्षण तथा उपचारको सन्दर्भमा बागमति प्रदेश भित्र भए गरेका कार्यहरुको दैनिक प्रतिबेदन
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
प्रदेश-भित्रका-अस्पतालको-सञ्चालन-र-व्यवस्थापन-आदेश2075
View More

   Video Gallery View All

हेटौँडामा रहेको प्रयोगशालामा COVID-19 को परिक्षणको अन्तिम तयारी

   Other Downloads

Title Download
स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि
प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम
पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम
View More

   Information Officer

Brihaspati Tamang

Information Officer

View Details