माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

infoofficer.mosd@bagamati.gov.np

विस्तृत विवरण