RT-PCR खरिद सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०६-१५

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

infoofficer.mosd@bagamati.gov.np

विस्तृत विवरण