अस्पतालहरु दर्ता, नविकरण तथा सञ्चालन अनुमति लिने बारेको सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०६-१७

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

infoofficer.mosd@bagamati.gov.np

विस्तृत विवरण