अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०६-२८

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

infoofficer.mosd@bagamati.gov.np

विस्तृत विवरण