स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति तथा अभिमुखीकरणसम्बन्धी संशोधित सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०७-२८

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण