स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका स्वयंसेवकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०७-३१

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण