जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सफल उमेदवारहरुको सिफारिस (सेवा करार) सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-१०-११

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण