करार सेवामा स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्य रद्द गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-१०-१५

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण