क्र.सं. शीर्षक प्रकाशित मिति
१. नेपालको राष्ट्रिय गान २०१९/१२/०४ भिडियो हेर्ने
२. नोभेल कोरोना भाइरस (Covid-19) वारेमा जानकारी २०२०/०३/२३ भिडियो हेर्ने
३. सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको संक्षिप्त विवरण सहितको भिडिइो २०२०/०३/२४ भिडियो हेर्ने
४. हेटौँडामा रहेको प्रयोगशालामा COVID-19 को परिक्षणको अन्तिम तयारी २०२०/०३/२९ भिडियो हेर्ने

   सूचना अधिकारी

बृहस्पति तामाङ

सूचना अधिकारी

थप विवरण