प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२६ (अद्यावधिक मित : २०१९-१२-३०)

सामाजिक विकास महाशाखा

सामाजिक विकास महाशाखा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, विपन्न तथा पिछडिएको वर्गको अधिकारको संरक्षण र उनीहरुका लागि लक्षित कार्यक्रम सम्पादन गर्न स्थापित महाशाखा हो । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित  प्रादेशिक कानुन, नीति, योजना, बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी  कार्यान्वयन गर्ने महाशाखाको प्रमुख कार्य हो । उल्लेखित लक्षित वर्गको हीत अभिवृद्धिका लागि स्थापित सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने,  कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अभिमुखीकरण तथा तालिमहरु संचालन गर्ने, सीप विकास एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने आदि क्रियाकलापहरु यस महाशाखाले संचालन गर्ने गर्दछ । लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण, बालश्रम तथा बालविवाहको अन्त्य गर्दै बालअधिकारको संरक्षण गर्ने लगायत आमनागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभुती गर्नु यस महाशाखाको मुलभुत उद्देश्य हो ।

 

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण