प्रकाशित मिति : २०१९-१२-३० (अद्यावधिक मित : २०२०-०८-२४)
  •  

श्रमिकएवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

  •  

श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना

  •  

औद्योगिकविवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण 

  •  

कार्यस्थलसुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन

  •  

रोजगारप्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन रनियमन

  •  

प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथाकार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय

 

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण