क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कोरोना भाईरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६ COVID-19 कार्यविधि २०२०-०५-१२ डाउनलोड
2. Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test Procedure COVID-19 कार्यविधि २०२०-०५-०३ डाउनलोड
3. Case Investigation and Contact Tracing Teams per provinces with their ToR COVID-19 कार्यविधि २०२०-०५-०३ डाउनलोड
4. कोभिड १९ क्लिनिक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि COVID-19 कार्यविधि २०२०-०५-०३ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण