क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. प्रेस विज्ञप्ती सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०५-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२. प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१२ सूचना हेर्नुहोस्

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण