क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-२० सूचना हेर्नुहोस्

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण