रिक्त पदमा विद्यालय नर्स नियूक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |

प्रकाशित मिति: २०२१-०३-०५

चालु आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत "एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम" अन्तर्गत  रिक्त पदमा आवश्यक विद्यालय नर्स पदपूर्तिका लागि नियूक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना  ।

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण