जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बागमती प्रदेशको सेवा करार सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२१-०५-०९

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

infoofficer.mosd@bagamati.gov.np

विस्तृत विवरण