यज्ञ प्रसाद ढुङ्गेल

यज्ञ प्रसाद ढुङ्गेल

सचिव

-

yagyadhungel@gmail.com

रुद्रहरि भण्डारी

रुद्रहरि भण्डारी

उपसचिव (अधिकृतस्तर दसौं)

०५७-५२३१७९

rhbhandari@gmail.com

गोपाल प्रसाद कंडेल

गोपाल प्रसाद कंडेल

उपसचिव (अधिकृतस्तर दसौं)

kandelgp@yahoo.com

सतिश विष्ट

सतिश विष्ट

बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक

०५७-५२४८३६

sbista101@gmail.com

डा.पुरुषोत्तम राज सेडाई

डा.पुरुषोत्तम राज सेडाई

बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक

०५७-५२४८३६

shedaindr@gmail.com

श्रीकृष्ण आचार्य

श्रीकृष्ण आचार्य

अधिकृतस्तर आठौँ

०५७-५२४८३६

shreekrishna605@gmail.com

रनमाया फ्याक

रनमाया फ्याक

अधिकृतस्तर आठौँ

०५७-५२४८३६

fyakranmaya@yahoo.com

असिम घिसिङ लामा

असिम घिसिङ लामा

अधिकृतस्तर आठौँ

०५७-५२४८३६

ashimji@gmail.com

चन्द्र कुमारी व्यञ्जनकार

चन्द्र कुमारी व्यञ्जनकार

महिला विकास अधिकृत (आठौँ तह )

०५७-५२४८३६

byanjankarck@gmail.com

डा. रबिन भुषाल

डा. रबिन भुषाल

आयुर्वेद चिकित्सक (आठौँ तह)

०५७-५२४८३६

drrabinbhusal@gmail.com

हेमराज भट्ट

हेमराज भट्ट

लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौँ)

०५७-५२४८३६

niraulajunajib@gmail.com

अशोक काफ्ले

अशोक काफ्ले

अधिकृतस्तर सातौँ

०५७-५२४८३६

kaphleashok@gmail.com

अस्मिता खत्री

अस्मिता खत्री

नर्सिङ अधिकृत (अधिकृत सातौँ)

०५७-५२४८३६

asmitakhatri1996@gmail.com

सन्तोषी पौडेल

सन्तोषी पौडेल

कार्यक्रम संयोजक ( सातौं )

०५७-५२४८३६

spoudelmosd@gmail.com

बिनु कक्षपति

बिनु कक्षपति

नर्सिङ अधिकृत (अधिकृत सातौँ)

०५७-५२४८३६

binukakshapati@gmail.com

सुमी प्रजापती

सुमी प्रजापती

सूचना प्रविधि अधिकृत (अधिकृत सातौँ)

०५७-५२४८३६

psumimosdp3@gmail.com

नसरुल हक मंसुर

नसरुल हक मंसुर

सिभिल इञ्जिनियर

e.mosd.p3@gmail.com

तिलकराज अधिकारी

तिलकराज अधिकारी

अधिकृतस्तर छैठौँ

०५७-५२४८३६

tilakrajad@gmail.com

चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

अधिकृतस्तर छैठौँ

०५७-५२४८३६

sthacbs@gmail.com

सुजाता राई

सुजाता राई

अधिकृतस्तर छैठौँ

०५७-५२४८३६

sujata2074@yahoo.com

 प्रद्यूम्‍न न्यौपाने

प्रद्यूम्‍न न्यौपाने

सहायक पाचौँ

०५७-५२४८३६

neupanepradhumn@gmail.com

गोपाल बजगाई

गोपाल बजगाई

हेल्थ असिस्टेण्ट

०५७-५२४८३६

bajagain2045@gmail.com

नारायण पौडेल

नारायण पौडेल

सहायक लेखापाल (सहायक चौथो)

०५७-५२४८३६

बद्री प्रसाद वाग्ले

बद्री प्रसाद वाग्ले

०५७-५२४८३६

badri.crrp@gmail.com

मो. समसाद ‍आलम

मो. समसाद ‍आलम

नायब सुब्बा (सहायक पाचौँ)

०५७-५२४८३६

-

धर्मराज गुप्ता

धर्मराज गुप्ता

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (सहायक चौँथो)

०५७-५२४८३६

dharmrajgupta101@gmail.com

लक्ष्मी सुमन चौधरी

लक्ष्मी सुमन चौधरी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (सहायक चौँथो)

०५७-५२४८३६

smnlx08@gmail.com

नरहरी खड्का

नरहरी खड्का

रा.प.अंन.पाचौँ स्तर

०५७-५२४८३६

khdkanarahari62@gmail.com

केदारनाथ उपाध्याय

केदारनाथ उपाध्याय

रा.प.अंन.पाचौँ स्तर

०५७-५२४८३६

nepal.kedar22@gmail.com

किरण श्रेष्ट

किरण श्रेष्ट

हलुका सवारी चालक

०५७-५२४८३६

-

शिख‍रनाथ दुलाल

शिख‍रनाथ दुलाल

हलुका सवारी चालक

०५७-५२४८३६

-

रामहरी चौलागाई

रामहरी चौलागाई

हलुका सवारी चालक

०५७-५२४८३६

-

राजेश बराल

राजेश बराल

हलुका सवारी चालक

०५७-५२४८३६

-

समिर दुलाल

समिर दुलाल

हलुका सवारी चालक

०५७-५२४८३६

उषा थापा मगर

उषा थापा मगर

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

-

प्रमिला लामा

प्रमिला लामा

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

-

सुरज दुलाल

सुरज दुलाल

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

surajdulal1996@gmail.com

तिर्थ कुमार थामी ( पाण्डे )

तिर्थ कुमार थामी ( पाण्डे )

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

-

सन्जुमाया बल

सन्जुमाया बल

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

-

राजेश यादव

राजेश यादव

कार्यालय सहयोगी

०५७-५२४८३६

-

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण